หมายเลข ID หัวข้อ : 00153662 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019พิมพ์

จะสามารถใช้ ฮับ USB ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับ สเตอริโอติดรถยนต์ได้หรือไม่ ?

    ไม่รองรับการใช้กับ ฮับ USB