หมายเลข ID หัวข้อ : 00106746 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

บุคคลที่อยู่ปลายทางได้ยินเสียงฉันไม่ชัดเจน.

    ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับโหมด Echo Canceller/Noise Canceller (EC/NC), เพื่อช่วยลดเสียงก้องและเสียงรบกวนจากบทสนทนาทางโทรศัพท์:

    สำคัญ: ขั้นตอนดังต่อไปนี้อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์. ถ้าหากระบุชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแก้ปัญหาดังกล่าว, อ้างอิงถึงคู่มือการใช้งานที่มีมาให้กับผลิตภัณฑ์. ควรลดเสียงรบกวนรอบข้าง. โดยการปรับระดับหน้าต่าง, ลดระดับเครื่องปรับอากาศ, อื่น ๆ.