หมายเลข ID หัวข้อ : 00199339 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2018

ต้องใช้ระยะห่างเท่าใดรอบ ๆ ทีวีเพื่อให้มีการหมุนเวียนของอากาศที่เหมาะสม

    ช่องและรูเปิดในตัวทีวีมีไว้เพื่อให้มีการหมุนเวียนอากาศที่จำเป็น. เพื่อให้แน่ใจถึงการทำงานที่ดีและป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกิน ช่องและรูเปิดเหล่านี้จะต้องไม่ถูกปิดกั้นหรือปิดคลุม. ตามคำแนะนำทั่วไป, ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์จะต้องมีระยะห่าง 2-6 นิ้วจากฝาผนัง และด้านข้างของเครื่องรับโทรทัศน์ จะต้องมีประมาณ 4 นิ้วสำหรับเป็นพื้นที่หมุนเวียนอากาศ.

    คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้. ห้ามวางเครื่องรับโทรทัศน์ในพื้นที่ปิด เช่นในกล่องหนังสือ หรือตู้บิวต์อิน เว้นแต่จะมีการจัดให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมไว้เท่านั้น.

    ข้อสำคัญ: ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้งานของเครื่องรับโทรทัศน์นั้นสำหรับรายละเอียดเฉพาะเพิ่มเติม.