หมายเลข ID หัวข้อ : 00136593 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

วิธีการทำความสะอาดหน้าจอโทรทัศน์และตัวกล่องของเครื่อง

เกี่ยวกับการทำความสะอาดหน้าจอโทรทัศน์และตัวกล่องของเครื่อง.

  ให้ทำการขจัดผงฝุ่นและลายพิมพ์นิ้วมือออกจากโทรทัศน์ของท่านเป็นประจำ จะเป็นการให้ความแน่ใจว่า ท่านได้รับแต่ภาพที่คมชัดและได้รับชมแต่ภาพที่ประทับใจมากขึ้น. ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่า ได้ทำความสะอาดโทรทัศน์อย่างถูกต้องโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุเคลือบป้องกันการสะท้อนแสงหรือขูดขีดหน้าจอ.

  การทำความสะอาดที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับชนิดโทรทัศน์ที่ท่านมีอยู่. โดยทั่วไป, หน้าจอควรได้รับการเช็ดเบา ๆ ด้วยผ้าที่นุ่ม ไม่เป็นขน. ทำการเช็ดโดยใช้วิธีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเล็ก ๆ ขยับผ้าจากบนลงล่าง. ส่วนที่เป็นคราบเปื้อนที่ติดแน่น ให้ใช้ผ้าที่นุ่ม ไม่เป็นขน ที่ชุ่มด้วยน้ำที่เจือจางของสบู่อ่อน ๆ (เช่น สบู่ล้างจานหรือสบู่ล้างมือ) และน้ำอุ่น. ให้เช็ดตัวกล่องของโทรทัศน์ด้วยผ้านุ่มที่ชื้นเล็กน้อยเพื่อเช็ดเอาผงฝุ่นและลายนิ้วมือออก. ส่วนที่เป็นคราบเปื้อนที่ติดแน่น ให้ใช้ผ้าที่นุ่ม ไม่เป็นขน ที่ชุ่มด้วยน้ำที่เจือจางของสบู่อ่อนและน้ำอุ่น. ห้ามใช้กระดาษชำระที่อาจทำให้ผิวหน้าของตัวกล่องเครื่องที่มีความมันวาวสูงเป็นรอยได้. เช่นเดียวกัน, สารทำความสะอาดที่มีความรุนแรงจะสามารถทิ้งร่องรอยหลุดเป็นแนวบนตัวกล่องของโทรทัศน์ได้เป็นเวลานานได้. ทำการเช็ดหน้ากากลำโพงด้วยผ้าที่นุ่มและแห้ง. ห้ามใช้ผ้าที่เปียกชื้นหรือตัวทำความสะอาดใด ๆ ที่อาจไปทิ้งร่องรอยหรือสร้างความเสียหายต่อหน้ากากนั้นได้.

  ให้อ้างอิงกับรายละเอียดด้านล่างสำหรับคำสั่งเฉพาะต่าง ๆ ถึงวิธีการทำความสะอาดโทรทัศน์ชนิดต่าง ๆ.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลได้. ต้องแน่ใจว่า มือของท่านไม่ได้เปียกชื้นเมื่อจะทำการเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊กของสายกำลังไฟของโทรทัศน์จากเต้าเสียบไฟ. ถ้าหากมือของท่านเปียกชื้นจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดูดได้.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้. ห้ามทำการขัดถูที่หน้าจอ. การขัดถูหน้าจออาจทำให้วัสดุที่ใช้เคลือบหน้าจอสำหรับป้องกันการสะท้อนของแสงหลุดลอกไปได้.

  คำเตือน: ห้ามใช้ตัวทำความสะอาดหน้าต่าง แผ่นขัด ผงขัดหรือตัวทำละลายต่าง ๆ (เช่น อัลกอฮอล์ ทินเนอร์ผสมสี หรือเบนซิน). รายการเหล่านี้จะสร้างความเสียหายต่อหน้าจอของโทรทัศน์ได้.

  คำเตือน: ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ เช่น กระดาษชำระ ทำการเช็ดหน้าจอ เนื่องจาก สิ่งเหล่านี้อาจขีดข่วนผิวหน้าของหน้าจอได้.

  • Standard CRT - โทรทัศน์รุ่นใหม่ ๆ อาจมีการเคลือบวัสดุพิเศษสำหรับป้องกันการสะท้อนแสงบนหน้าจอ ที่ต้องทำความสะอาดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม และชื้นเล็กน้อย. ส่วนโทรทัศน์แบบดูได้โดยตรงจะไม่มีการเคลือบวัสดุพิเศษใด ๆ ก็ต้องทำความสะอาด ด้วยผ้าที่นุ่ม ที่ชื้นเล็กน้อยด้วยเช่นกัน. แต่ถ้าหากมีความสกปรกมากเป็นพิเศษ อาจต้องใช้น้ำละลายสบู่ที่อ่อน ๆ ช่วย. ส่วนการใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจก หรือสารละลายทำความสะอาดซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อหน้าจอแต่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของกรอบโทรทัศน์ได้.

  • CRT Rear-Projection ที่มีแผ่นหน้าจอ (screen shield) - ให้เช็ดแผ่นหน้าจอด้วยผ้าที่แห้งหรือชื้นเล็กน้อยที่อ่อนนุ่ม. ถ้าหากมีความสกปรกมาก, อาจต้องใช้น้ำละลายสบู่อ่อน ๆ ช่วยทำความสะอาดได้. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ เช่น กระดาษชำระ, ทำความสะอาดแผ่นหน้าจอนั้น. ผลิตภัณฑ์กระดาษต่าง ๆ จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนแผ่นหน้าจอได้ง่าย. แผ่นหน้าจออาจจะเป็นริ้วลายในขณะที่ทำความสะอาด . ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ใช้ผ้าแห้ง และขัดหน้าจอโดยทำการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเล็ก ๆ โดยให้เคลื่อนที่จากบนลงล่าง.

  • CRT Rear-Projection ที่ไม่มีแผ่นหน้าจอ (screen shield) - Rear projection TV ที่ไม่มีแผ่นหน้าจอ จะต้องได้รับการทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทำความสะอาดพิเศษ และผ้าไมโครไฟเบอร์. ชุดคิททำความสะอาดหน้าจอจะมีจำหน่ายที่ศูนย์บริการทีวีหรือร้านจำหน่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ของท่าน. ให้ทำการเช็ดหน้าจอโดยใช้การเคลื่อนที่เป็นวงกลมเล็ก ๆ เคลื่อนที่จากบนลงล่าง, หรือจากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ตามแนวขอบสันของหน้าจอ.

  • Plasma - หน้าจอพลาสมา (Plasma) จะต้องได้รับการทำความสะอาด ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่อ่อนนุ่มและชื้นเล็กน้อย. ส่วนที่เป็นคราบเปื้อนที่ติดแน่น, ให้ใช้ผ้าที่อ่อนนุ่ม ไม่เป็นขนที่ชื้นเล็กน้อยด้วยน้ำละลายสบู่อ่อน ๆ (เช่น สบู่ล้างจานหรือสบู่ล้างมือ) และน้ำอุ่น. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีความรุนแรง เนื่องจาก ทำให้เกิดรอยหลุดลอกของวัสดุพิเศษที่ใช้เคลือบบนหน้าจอนั้นได้. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ เนื่องจาก จะทำให้เกิดเป็นรอยขีดข่วนบนหน้าจอได้.

  • Flat Panel LCD - ให้เช็ดหน้าจอด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ ที่ชื้นเล็กน้อย เพื่อทำความสะอาด, จากนั้น ให้เช็ดให้แห้งทันทีด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม. อย่างไรก็ตาม, ถ้ามีคราบสกปรกมาก ท่านสามารถใช้ผ้านุ่มที่ชื้นเล็กน้อยด้วยน้ำที่ละลายสบู่อ่อน ๆ และน้ำอุ่น. ในการทำความสะอาด , ให้เช็ดแผ่นหน้าจอโดยใช้การเคลื่อนที่เป็นวงกลมเล็ก ๆ เคลื่อนที่จากบนลงล่าง; หลังจากนั้นให้ใช้ผ้านุ่มทำการเช็ดหน้าจอให้แห้งในทันที. ห้ามทำการกดแรง ๆ บนหน้าจอในระหว่างการทำความสะอาด. การทำเช๋นนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อจอภาพนั้นได้. ห้ามใช้ตัวทำความสะอาดใด ๆ เช่น น้ำยาหรือสบู่ทำความสะอาดกระจก ทำความสะอาดให้กับหน้าจอ LCD. ผลิตภัณฑ์กระดาษต่าง ๆ เช่น กระดาษชำระ อาจจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนต่อด้านหน้าของหน้าจอได้.