หมายเลข ID หัวข้อ : 00194247 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

PUSH POWER แสดงในหน้าจอ LCD.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหา ถ้าหากมีความผิดพลาด PROTECT หรือ PUSH POWER แสดงขึ้นมา.

 1. ปิดระบบลงไป.
 2. ต้องมั่นใจว่าตัวเครื่องวางไว้บนพื้นที่มีผิวหน้าเรียบแข็ง.
 3. ถอดปลั๊กสายกำลังไฟ AC ออก.
 4. ตัดการเชื่อมต่อของคอมโปเนนท์ใด ๆ รวมถึงลำโพง ออกจากทางด้านหลังของระบบ.
 5. เสียบปลั๊กสายกำลังไฟ AC เข้าไป.
 6. เปิดระบบขึ้นมา.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากตัวเครื่องไม่แสดง PROTECT หรือ PUSH POWER เมื่อไม่ได้ต่อกับคอมโปเนนท์ภายนอก, แสดงว่า หนึ่งในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือ ลำโพงเป็นต้นเหตุของความผิดพลาดนี้.
  • ถ้าหากตัวเครื่องยังคงแสดง PROTECT หรือ PUSH POWER โดยไม่มีคอมโปเนนท์เชื่อมต่อ ให้อ้างอิงกับคู่มือของยูสเซอร์ เพื่อทำการรีเซ็ตตัวเครื่องให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน.
  • ถ้าหากตัวเครื่องยังคงแสดง PROTECT หรือ PUSH POWER หลังจากที่ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาและรีเซ็ตระบบ, จะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม.