หมายเลข ID หัวข้อ : 00199804 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

ฉันจะติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ สำหรับ อุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault ได้อย่างไร?

  ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์นี้เข้าไป. ทันทีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault เข้าไปที่พอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ระบบจะทำการรองรับอุปกรณ์นั้นให้โดยอัตโนมัติ และติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ให้.

  ถ้าหากไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์มีการติดตั้งไว้ไม่ถูกต้อง, ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  • ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ อื่่นใดออก.
  • ปิดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ทำงานอยู่ทั้งหมด

  ข้อสำคัญ: อุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault อาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ถ้าหากเชื่อมต่อเข้ากับ USB hub. ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์.

  หมายเหตุ: ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง, อาจจะมีการร้องขอให้ใส่แผ่นซีดีระบบปฎิบัติการ Windows เข้าไปเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสิ้น. ถ้าหากมีการร้องขอแผ่นซีดีระบบปฎิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของ Sony, ให้ใส่แผ่นซีดีที่ต้องการเข้าไป หรือติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อหาตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการ.