หมายเลข ID หัวข้อ : 00057480 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/08/2016

เมื่อฉันสัมผัสโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปที่ wireless boombox หรือ audio system หน้าจอให้เลือกแอพพลิเคชั่นจะแสดงขึ้นมา

    ถ้ามีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น NFC ไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน หน้าจอให้เลือกอาจจะปรากฎขึ้นมา เมื่อท่านสัมผัสโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปที่ Sony wireless boombox หรือ Micro HiFi Component system

    เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้เลือกไปที่ แอพพลิเคชั่น NFC Easy Connect และตั้งไปที่ค่าเริ่มต้น (default) แอพพลิเคชั่นนี้จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่มีการใช้ฟังก์ชั่น NFC

    หมายเหตุ:

    • เพื่อทำการเปลี่ยนการปรับตั้งต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น NFC Easy Connect ให้ตรวจสอบกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
    • แอพ NFC Easy Connect ไม่จำเป็นต้องใช้ ถ้าหากท่านใช้ระบบปฎิบัติการ Android 4.1 หรือที่ใหม่กว่า