หมายเลข ID หัวข้อ : 00105470 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

ประเทศหรือพื้นที่ใดที่สามารถใช้งานแอพ PlayMemories Camera ได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอพพลิเคชั่นที่มีให้จะขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ และกล้องที่กำลังใช้งานอยู่.

ทำตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อหาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ นี้:

 1. เปิดที่เว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps.
 2. ให้คลิกที่มุมขวาบนของหน้า เพื่อ Select Country/Region.

  Image

 3. เลือกที่ Country/Region.

  หมายเหตุ:

  • PlayMemories Camera Apps ไม่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากประเทศและภูมิภาคอื่น ที่นอกเหนือจากที่แสดงในหน้านี้.

  Image

 4. คลิกที่ ALL All Applications Image ใน SELECT และ เลือกที่กล้องของคุณ.

  Image

 5. แอพพลิเคชั่นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด ที่สามารถดาวน์โหลดให้กับกล้องของคุณจะแสดงขึ้นมา.

  Image

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลด และติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ จาก PlayMemories Camera Apps, ให้อ้างอิงกับ:
วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชันต่าง ๆ จาก PlayMemories Camera Apps.