หมายเลข ID หัวข้อ : 00229229 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/05/2021

วิธีการถ่ายโอนรูปภาพหรือภาพยนตร์ไปให้กับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8.1

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ข้อสำคัญ: มีกล้องจำนวนหนึ่งที่ไม่รองรับการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB กับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8.1 และไม่สามารถใช้ขั้นตอนนี้ได้ ให้ตรวจดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของท่าน คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสื่อสำหรับใช้ในการบันทึกรูปภาพหรือภาพยนตร์ ได้เสียบเข้าไปในกล้องแล้ว
  2. เชื่อมต่อสาย USB ที่จัดมาให้เข้าไปที่กล้อง และแจ็ค USB อินพุทของเครื่องคอมพิวเตอร์

   ข้อสำคัญ: การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB หรืออุปกรณ์ USB อื่น เช่น เครื่องพิมพ์หรือแป้นพิมพ์ ไม่มีการรองรับและการทำงานไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะเป็นไปตามปกติ ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง

  3. เปิดกล้องขึ้นมา

   หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์จะตรวจหาการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB จากกล้องและติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติจากระบบปฏิบัติการ Windows 8.1

  4. โอนถ่ายภาพหรือวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการหนึ่งในต่อไปนี้:
   • ใช้ตัวเลือก การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

    1. หลังการเชื่อมต่อกล้อง จะมีกล่องแจ้งประกาศแสดงขึ้นมา เลือกกล่องแจ้งประกาศนั้น และจากนั้นเลือกที่ นำเข้ารูปภาพและวิดีโอโดยใช้ Windows (Import Pictures and Videos using Windows)
    2. ในหน้าต่างของ นำเข้ารูปภาพและวิดีโอ (Import Pictures and Videos) ที่แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ การตั้งค่านำเข้า (Import Settings)
    3. ในหน้าต่างของ การตั้งค่านำเข้า (Import Settings) ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อนำเข้ารูปภาพและภาพยนตร์ของท่าน
   • คัดลอกและวางไฟล์วิดีโอจากหน้าต่างของ ดิสก์แบบถอดได้ (Removable Disk) ที่แทนกล้องนั้น

    1. จากหน้าจอเดสทอป คลิกที่ไอคอนของโฟลเดอร์ที่อยู่บนแถบงาน และจากนั้นคลิกที่ไอคอนของ คอมพิวเตอร์ (Computer) ที่อยู่ทางด้านซ้าย
    2. ในหน้าต่างของ My Computer ให้คลิกที่ไอคอนที่แสดงแทนกล้องนั้น
    3. คลิกที่โฟลเดอร์ที่มีภาพยนตร์หรือภาพถ่ายในนั้น และลากและวางไปในหน้าจอเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์

     หมายเหตุ: เนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์จะได้รับการคัดลอกไปให้กับฮาร์ดไดร์ฟของเครื่องคอมพิวเตอร์