หมายเลข ID หัวข้อ : 00229229 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

วิธีการคัดลอกไฟล์รูปภาพหรือภาพยนตร์ผ่านทางการเชื่อมต่อ USB ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วย Windows 8/8.1

  ข้อสำคัญ: มีกล้องของ Sony จำนวนไม่มากที่ไม่รองรับการเชื่อมต่อทาง USB กับระบบปฏิบัติการ Windows 8และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้

  1. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สลับไปที่หน้าเดสทอป โดยการกดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + D
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสื่อสำหรับใช้ในการบันทึกรูปภาพหรือภาพยนตร์ ได้เสียบเข้าไปในกล้องแล้ว
  3. เชื่อมต่อสาย USB ที่จัดมาให้เข้าไปที่กล้อง และแจ็ค USB อินพุทของเครื่องคอมพิวเตอร์

   ข้อสำคัญ: ไม่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน ฮับ USB หรืออุปกรณ์ USB อื่น --เช่น เครื่องพิมพ์ หรือคีย์บอร์ด และการทำงานไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะเป็นไปตามปกติ ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง.

  4. เปิดกล้องขึ้นมา.

   หมายเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจหาการเชื่อมต่อ USB โดยอัตโนมัติ และติดตั้งไดร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมจากระบบปฏิบัติการ Windows 8 ให้

  5. โอนถ่ายภาพหรือวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการหนึ่งในต่อไปนี้:
   • ใช้ตัวเลือก การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ
    1. หลังการเชื่อมต่อกล้อง จะมีกล่องแจ้งประกาศแสดงขึ้นมา เลือกกล่องแจ้งประกาศนั้น และจากนั้นเลือกที่ Import Pictures and Videos using Windows.
    2. ในหน้าต่างของ Import Pictures and Videos ที่แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Import Settings.
    3. ในหน้าต่างของ Import Settings , ทำตามคำสั่งต่าง ๆเพื่อนำเข้ารูปภาพและภาพยนตร์ของท่าน
   • คัดลอกและวางไฟล์วิดีโอจากหน้าต่างของ Removable Disk ที่แทนกล้องนั้น
    1. จากหน้าจอเดสทอป, คลิกที่ไอคอนของโฟลเดอร์ที่อยู่บนแถบงาน และจากนั้นคลิกที่ไอคอนของ Computer ที่อยู่ทางด้านซ้าย
    2. ในหน้าต่างของ My Computer , ให้คลิกที่ไอคอนที่แสดงแทนกล้องนั้น.
    3. คลิกที่โฟลเดอร์ที่มีภาพยนตร์หรือภาพถ่ายในนั้น และลากและวางไปในหน้าจอเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์

     หมายเหตุ: คอนเทนท์ทั้งหมดของโฟลเดอร์จะได้รับการคัดลอกไปให้กับฮาร์ดไดร์ฟของเครื่องคอมพิวเตอร์

   • ใช้ ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home (PMH)