หมายเลข ID หัวข้อ : 00063023 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดฟีเจอร์ Wi-Fi ใน Windows 8

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อของสัญญาณ Wireless:

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้น ให้กดคลิกเพื่อเลือกไปที่ Settings.
   Image

   หมายเหตุ:  การกดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Settings ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอของ Settings ที่มุมขวาล่าง, ให้คลิกที่ Change PC settings.
   Image
  3. ในหน้าจอของ PC Settings, ให้คลิกที่ Wireless.
   Image
  4. ใน Wireless devices, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi มีการ On ไว้แล้ว.
   Image
  5. เมื่อตรวจสอบได้แล้วว่า อุปกรณ์ Wireless มีการ On ไว้แล้ว, ให้คลิกที่ Settings.
  6. การตรวจสอบการเชื่อมต่อเข้ากับแอคเซสพอยต์.
   Image