หมายเลข ID หัวข้อ : 00065257 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เลนส์ใดบ้างที่รองรับ Depth Map Assist Continuous Auto Focus (AF-D) ได้?

เลนส์ที่รองรับ Depth Map Assist Continuous Auto Focus (AF-D) ได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เลนส์ต่อไปนี้จะรองรับ AF-D ได้:

 • SAL100M28
 • SAL135F18Z
 • SAL1635Z
 • SAL2470Z
 • SAL24F20Z
 • SAL2875
 • SAL35F14G
 • SAL50F14
 • SAL50F14Z
 • SAL50M28
 • SAL300F28G 
 • SAL300F28G2
 • SAL500F40G
 • SAL70200G
 • SAL70200G2
 • SAL70300G
 • SAL70400G
 • SAL85F14Z
 • SAL85F28

ข้อสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องของท่านมีเฟิร์มแวร์อันล่าสุดเพื่อความมั่นใจในความสามารถของการใช้งานร่วมกันได้.