หมายเลข ID หัวข้อ : 00064818 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/09/2016พิมพ์

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ แบบไร้สายไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple Macintosh.

  หมายเหตุ:

  • ในการบันทึกไฟล์ภาพบนเครื่อง Mac ได้แบบไร้สาย, การเชื่อมต่อแบบไร้สาย จะต้องได้รับการติดตั้งไว้เป็นการล่วงหน้า.
  • สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้กับการนำเข้าแบบไร้สายและความต้องการของระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac, โปรดเข้าไปดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

  Wireless Auto Import
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/imsoft/Mac/wai/us.html

  ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านได้ใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้อง.
  2. เปิดกล้องขึ้นมา.
  3. บนตัวกล้อง, ตั้งค่าโหมด USB เพื่อ MTP หรือ PTP.
  4. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์.
  5. ในเครื่องคอมพิวเตอร์, ไปที่ Finder และ เลือกที่ Applications.
  6. เลือกที่ Wireless Auto Import.
  7. ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น Device that import files from your camera wirelessly.

   หมายเหตุ: ถ้าหากกล้องนั้นจะมีการซิ้งค์กับเครื่องคอมพิวเตอร์อันอื่นอยู่แล้ว, จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใหม่เพื่อทำการตั้งให้เป็นอุปกรณ์นำเข้าแบบไร้สายแทน.

  8. ในหน้าต่างของ Wireless Auto Import, เลือกที่ Set.
  9. ในหน้าต่างของ This computer will be set as the wireless import device for your camera, เลือกที่ OK.
  10. ถอดสาย USB เชื่อมต่อกับกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้.

  ขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายหลังจากการตั้งค่าเริ่มต้นp

  1. บนตัวกล้อง, กดที่ปุ่ม MENU.
  2. เลือกที่ Setup.
  3. เลือกที่ Access Point Setting.
  4. เลือกจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  5. เลือกที่ Playback.
  6. กดที่ปุ่ม MENU.
  7. เลือกที่ Send to Computer.
  8. ทำตามคำแนะนำที่ท่านต้องการใช้บันทึกภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์.