หมายเลข ID หัวข้อ : 00065514 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020พิมพ์

กล้องนี้สามารถจะใช้กับสายลั่นชัตเตอร์ (cable release) ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้หรือไม่?

การใช้กล้องนี้กับสายลั่นชัตเตอร์ (cable release) ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

    กล้องนี้สามารถจะใช้กับสายลั่นชัตเตอร์ (cable release) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B7104/ISO 6053 ที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด.