หมายเลข ID หัวข้อ : 00066696 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

ดูเหมือนว่าจะใช้เวลานานในการชาร์จไฟของแฟลชในตัวเครื่อง.

ดูเหมือนว่าจะใช้เวลานานในการชาร์จไฟของแฟลชในตัวเครื่อง.

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชุดแพ็คของแบตเตอรี่ของกล้องมีประจุไฟที่เพียงพอแล้ว. ในการทำงานสภาวะปกติจะใช้เวลาในการชาร์จไฟใหม่ให้กับแฟลชในตัวเครื่องประมาณ 5 วินาที. ถ้าหากกำลังงานของแบตเตอรี่มีเหลืออยู่ต่ำ, อาจจะใช้เวลานานประมาณ 9 วินาทีในการชาร์จไฟใหม่ให้กับแฟลชนั้น.

    หมายเหตุ: เวลาของการชาร์จไฟที่แท้จริงของแฟลชในตัวอาจจะแตกต่าง ๆ กันไปตามสภาวะต่าง ๆ ของการถ่ายและการปรับตั้งต่าง ๆ ของกล้องที่ใช้อยู่นั้น.