หมายเลข ID หัวข้อ : 00157186 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2019

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ แบบไร้สายไปให้กับอุปกรณ์ Apple iOS

  ข้อสำคัญ: ก่อนการเริ่มต้นขั้นตอนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป PlayMemories Mobile (PMM) เวอร์ชันล่าสุดไปให้กับอุปกรณ์ iOS ของท่านแล้ว

  ดาวน์โหลดได้ใน App Store

  1. เปิดกล้องขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม Playback
  3. กดที่ปุ่ม MENU
  4. เลือกที่ ไอคอน Playback
  5. เลือกที่ View on Smartphone
  6. เลือกหนึ่งตัวเลือกของการแสดงที่ต้องการ
   • This Image(รูปนี้)
   • All Images on This Date(รูปทั้งหมดในวันที่นี้)
   • All Images in The Device(รูปทั้งหมดในอุปกรณ์นี้)

   หมายเหตุ: SSID, Password, และ Device Name จะแสดงบนหน้าจอ LCD ของกล้อง หลังการเลือกที่ตัวเลือกที่ต้องการ

  7. ในอุปกรณ์ iOS , เลือกไปที่ Settings
  8. เลือกที่ Wi-Fi Networks (ON)
  9. Touch DIRECT-xxxx:NEX-xxxx จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของอุปกรณ์ iOS
  10. พิมพ์รหัสผ่านที่แสดงในหน้าจอ LCD ของกล้อง เข้าไปให้กับอุปกรณ์ iOS
  11. เปิดแอป Imaging Edge Mobile ขึ้นมา

   หมายเหตุ:

   • Imaging Edge Mobile จะเชื่อมต่อเข้ากับกล้องโดยอัตโนมัติ
   • หลังการเชื่อมต่อแบบไร้สายทำได้สำเร็จ, ภาพขนาดย่อต่าง ๆจากกล้องจะแสดงในแอป Imaging Edge Mobile
   • อุปกรณ์ต่าง ๆหลายตัวที่เปิด Imaging Edge Mobile อยู่ไม่สามามารถเชื่อมต่อกับกล้องนี้พร้อมกันได้ ข้อความ Connecting อาจจะแสดงในอุปกรณ์ตัวอื่น แต่จะเชื่อมต่อไม่ได้ กล้องจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เข้าแอป Imaging Edge Mobile นี้เป็นตัวแรกเท่านั้น
     
  12. แตะที่รูปภาพตัวอย่างขนาดเล็กของภาพถ่ายที่ท่านต้องการจะโอนถ่าย
  13. แตะที่ Copy

   ข้อสำคัญ: ถ้าหากภาพถ่ายนั้นไม่ได้ถูกเก็บบันทึกไว้โดยอุปกรณ์ iOS เมื่อแตะที่ Copy, ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากรอบเลือกที่อยู่มุมซ้ายบนมีเครื่องหมายเลือกอยู่แล้ว

   หมายเหตุ: หลังจากการโอนถ่ายเสร็จสิ้น จะมีข้อความแนะนำให้ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ของอุปกรณ์จะแสดงขึ้นมา