หมายเลข ID หัวข้อ : 00157186 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ แบบไร้สายไปให้กับอุปกรณ์ Apple iOS.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ก่อนการเริ่มต้นขั้นตอนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป PlayMemories Mobile (PMM) เวอร์ชันล่าสุดไปให้กับอุปกรณ์ iOS ของท่านแล้ว. ท่านจะหาได้จาก App Store ในอุปกรณ์ Apple iOS ของท่าน.

 1. เปิดกล้องขึ้นมา.
 2. กดที่ปุ่ม Playback.
 3. กดที่ปุ่ม MENU .
 4. เลือกที่ ไอคอน Playback.
 5. เลือกที่ View on Smartphone.
 6. เลือกหนึ่งตัวเลือกของการแสดงที่ต้องการ.

   

  • This Image(รูปนี้)
  • All Images on This Date(รูปทั้งหมดในวันที่นี้)
  • All Images in The Device(รูปทั้งหมดในอุปกรณ์นี้)

   

  หมายเหตุ: SSID, Password, และ Device Name จะแสดงบนหน้าจอ LCD ของกล้อง หลังการเลือกที่ตัวเลือกที่ต้องการ.

 7. ในอุปกรณ์ iOS , เลือกไปที่ Settings.
 8. เลือกที่ Wi-Fi Networks (ON).
 9. Touch DIRECT-xxxx:NEX-xxxx จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของอุปกรณ์ iOS.
 10. พิมพ์รหัสผ่านที่แสดงในหน้าจอ LCD ของกล้อง เข้าไปให้กับอุปกรณ์ iOS.
 11. เปิดแอป PMM ขึ้นมา.

  หมายเหตุ:

  • PMM จะเชื่อมต่อกับกล้องโดยอัตโนมัติ.
  • หลังจากที่การเชื่อมต่อแบบไร้สายทำได้แล้ว รูปตัวอย่างขนาดเล็ก(Thumbnail)จากกล้องจะแสดงในแอป PMM.
  • อุปกรณ์หลายตัวที่เปิดใช้งาน PMM อยู่ ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับกล้องนั้นได้พร้อมกัน. ข้อความ Connecting อาจจะแสดงในอุปกรณ์ตัวอื่น แต่จะเชื่อมต่อไม่ได้. กล้องจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวแรกที่เข้าแอป PMM.
 12. แตะที่รูปภาพตัวอย่างขนาดเล็กของภาพถ่ายที่ท่านต้องการจะโอนถ่าย.
 13. แตะที่ Copy.

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากภาพถ่ายนั้นไม่ได้ถูกเก็บบันทึกไว้โดยอุปกรณ์ iOS เมื่อแตะที่ Copy, ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากรอบเลือกที่อยู่มุมซ้ายบนมีเครื่องหมายเลือกอยู่แล้ว.

  หมายเหตุ: หลังจากการโอนถ่ายเสร็จสิ้น จะมีข้อความแนะนำให้ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ของอุปกรณ์จะแสดงขึ้นมา.