หมายเลข ID หัวข้อ : 00105460 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2019

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ แบบไร้สายไปให้กับอุปกรณ์ Android

  ข้อสำคัญ: ก่อนการเริ่มต้นขั้นตอนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Imaging Edge Mobile เวอร์ชันล่าสุดไปให้กับอุปกรณ์ Android ของท่านแล้ว

  ดาวน์โหลดได้ใน Google Play

  1. เปิดกล้องขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม Playback
  3. กดที่ปุ่ม MENU
  4. เลือกที่ไอคอนของ Playback
  5. เลือกที่ View on Smartphone
  6. เลือกตัวใดตัวหนึ่งของตัวเลือกการแสดงที่ต้องการ
   • This Image(รูปนี้)
   • All Images on This Date(รูปทั้งหมดในวันที่นี้)
   • All Images in The Device(รูปทั้งหมดในอุปกรณ์นี้)

   หมายเหตุ: SSID, Password, และ Device Name จะแสดงบนหน้าจอ LCD ของกล้อง หลังการเลือกที่ตัวเลือกที่ต้องการ

  7. ในอุปกรณ์ Android , เปิดการทำงานของแอป Imaging Edge Mobile ขึ้นมา

   หมายเหตุ:

   • ท่านไม่ต้องทำการเซ็ต Wi-Fi access point ในอุปกรณ์ Android ตรวจดูให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน Wi-Fi มีการเปิดไว้แล้ว
   • แอป Imaging Edge Mobile จะแสดง SSID ของกล้องขึ้นมาเมื่อเริ่มทำงาน
  8. แตะที่ไอคอน SSID ของกล้องที่แสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์ Android
  9. พิมพ์รหัสผ่านที่แสดงในหน้าจอ LCD ของกล้อง เข้าไปให้กับอุปกรณ์ Android

   หมายเหตุ:

   • จะมีข้อความว่า CONNECTING แสดงบนอุปกรณ์ Android หลังการป้อนรหัสผ่าน
   • หลังการเชื่อมต่อแบบไร้สายทำได้สำเร็จ, ภาพขนาดย่อต่าง ๆจากกล้องจะแสดงในแอปนั้น
   • อุปกรณ์หลาย ๆตัวที่ใช้แอปนี้อยู่จะเชื่อมต่อกับกล้องนี้ได้พร้อมกันไม่ได้ ข้อความ Connecting อาจจะแสดงในอุปกรณ์ตัวอื่น แต่จะเชื่อมต่อไม่ได้ กล้องจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เข้าแอปนี้เป็นตัวแรกเท่านั้น
  10. แตะที่รูปภาพตัวอย่างขนาดเล็กของภาพถ่ายที่ท่านต้องการจะโอนถ่าย
  11. แตะที่ Copy

   หมายเหตุ: กล้องจะตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Android โดยอัตโนมัติหลังการโอนถ่ายเสร็จสิ้น