หมายเลข ID หัวข้อ : 00105460 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

วิธีการส่งรูปภาพแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์แอนดรอยด์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: จำเป็นต้องติดตั้งแอพ PlayMemories Mobile บนอุปกรณ์มือถือของท่าน. สำหรับรายละเอียด, โปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้.
หน้าสนับสนุน PlayMemories Mobile: https://www.sony.net/pmm/

 1. เปิดกล้องขึ้นมา.
 2. กดปุ่ม Playback.
 3. กดปุ่ม MENU.
 4. เลือกที่ไอคอน Playback.
 5. เลือกที่ View on Smartphone.
 6. เลือกวิธีการแสดงภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการดังนี้:
  • This Image
  • All Images on This Date
  • All Images in The Device

  หมายเหตุ: ค่า SSID, Password, และ ชื่ออุปกรณ์ที่แสดงอยู่บนหน้าจอ LCD ของกล้อง หลังจากเลือกรายการแสดงภาพที่ต้องการ.

 7. เริ่มต้นใช้งานแอพ PlayMemories Mobile ที่อยู่ในอุปกรณ์แอนดรอยด์.

  หมายเหตุ:

  • ท่านไม่ต้องกำหนดการตั้งค่าของการใช้งาน Wi-Fi® ในอุปกรณ์แอนดรอยด์. เพียงแค่แน่ใจว่า Wi-Fi เปิดอยู่.
  • แอพ PlayMemories Mobile แสดงค่า SSID ของกล้องเมื่อเริ่มต้นทำงาน.
 8. แตะไอคอน SSID ที่อยู่หน้าจออุปกรณ์แอนดรอยด์.
 9. พิมพ์รหัสผ่านที่แสดงบนหน้าจอ LCD ของกล้องของอุปกรณ์แอนดรอยด์.

  หมายเหตุ:

  • ข้อความ CONNECTING แสดงที่อุปกรณ์แอนดรอยด์หลังจากพิมพ์รหัสผ่าน.
  • หลังจากเชื่อมต่อแบบไร้สายเรียบร้อย, รูปภาพ thumbnail ของกล้องจะแสดงขึ้นมาที่แอพ.
  • การทำงานของแอพของหลาย ๆ อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้พร้อมกัน. ข้อความ Connecting อาจแสดงขึ้นมา แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้. โดยกล้องจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เมื่อเรียกใช้งานแอพนี้ครั้งแรกเท่านั้น.
 10. แตะที่ thumbnail ของรูปภาพที่คุณต้องการถ่ายโอน.
 11. แตะที่ COPY.

  หมายเหตุ: กล้องจะหยุดการเชื่อมต่ออัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์หลังจากถ่ายโอนภาพเรียบร้อย.