หมายเลข ID หัวข้อ : 00135555 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2017

วิธีการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8 โดยใช้ Wi-Fi Direct Mode

  ถ้าต้องการจะส่งคอนเทนท์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 8 โดยตรงเข้ากับทีวี ผ่านทางการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยไม่ใช้ เราท์เตอร์ไร้สาย ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

  1. เมื่อหน้าจอแสตนด์บายสำหรับ Wi-Fi Direct Mode แสดงขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม OPTIONS บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Manual.
  3. เลือกไปที่ Other Methods.
  4. Input the exact SSID and WPA key(ป้อนค่า SSID และคีย์ WPA ที่ถูกต้องและแม่นยำเข้าไป) จะแสดงขึ้นมาในทีวีบนเครื่องคอมพิวเตอร์. SSID, และ คีย์ WPA จะเป็นแบบแยกตามตัวใหญ่ตัวเล็ก ดังนั้นจึงต้องป้อนข้อมูลเข้าไปให้ตรงตามที่แสดงนั้น.

  เมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทำได้สำเร็จ ระหว่างสองอุปกรณ์ , ทีวีของท่านจะแสดงอยู่ใน แถบเมนูเสริมของ Device หรือ แถบเมนูเสริมของ Play To ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.