หมายเลข ID หัวข้อ : 00064888 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2016

รูปภาพขนาดความละเอียด 4K คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รูปถ่ายขนาดความละเอียด 4K เป็นรูปภาพที่มีความละเอียดสูงที่มีขนาดมากกว่า 3840 x 2160 พิกเซล.