หมายเลข ID หัวข้อ : 00064888 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2016

รูปภาพขนาดความละเอียด 4K คืออะไร?

    รูปถ่ายขนาดความละเอียด 4K เป็นรูปภาพที่มีความละเอียดสูงที่มีขนาดมากกว่า 3840 x 2160 พิกเซล.