หมายเลข ID หัวข้อ : 00112064 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

ฉันจะสามารถใช้ชุดแฟลชจากยี่ห้ออื่นและใช้กับ Multi Interface Shoe ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โซนี่ไม่อาจจะรับประกันว่า ชุดแฟลชจากผู้ผลิตอื่นจะทำงานกับกล้องนี้ได้.

สำคัญ: อย่าใช้ชุดแฟลชที่มีจำหน่ายทั่วไปกับขั้วซิงโครไนซ์แรงดันสูง หรือ กลับขั้ว กับกล้อง เพราะจะทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติได้.