หมายเลข ID หัวข้อ : 00065547 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

แฟลชภายนอกใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับกล้องนี้?

แฟลชภายนอกที่ใช้งานร่วมกันได้

  ชุดแฟลชภายนอกของ Sony® ต่อไปนี้สามารถจะใช้กับกล้องนี้ได้:

  ชุดแฟลชที่ใช้งานร่วมกันได้กับฐาน Auto-lock Accessory shoe:

  • HVL-F58AM
  • HVL-F56AM
  • HVL-F43AM
  • HVL-F42AM
  • HVL-F36AM
  • HVL-F20AM
  • Macro Twin Flash HVL-MT24AM
  • Ring Light HVL-RLAM
  • Ring Light HVL-RL1

  ชุดแฟลชที่ใช้งานร่วมกันได้กับฐาน Multi interface shoe:

  • HVL-F60M
  • HVL-F43M
  • HVL-F20M

  หมายเหตุ:

  • เมื่อท่านใช้แฟลชที่ใช้งานร่วมกันได้กับฐาน Auto-lock Accessory shoe, ให้ใส่ตัวอะแดปเตอร์ ADP-MAA Shoe (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) เข้ากับตัวกล้องก่อน.
  • ชุดแฟลชที่ออกแบบสำหรับใช้กับกล้อง E-mount ที่มีขั้วต่อ Smart accessory จะไม่สามารถใช้ได้.
  • การทำงานที่ถูกต้องไม่สามารถจะรับประกันได้กับ ชุดแฟลชของ Konica Minolta™.