หมายเลข ID หัวข้อ : 00133886 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/12/2020

ไอคอนของ My Best Friends, My Family, และ Create Group หายไป.

    ไอคอนเหล่านี้จะไม่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ PlayMemories Home. PlayMemories Home เป็นซอฟต์แวร์ที่อัพเกรดขึ้นมาเพื่อใช้แทนซอฟต์แวร์ Bloggie. ตัวเลือกต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่มีให้ เนื่องจาก เป็นการออกแบบมาให้เป็นการเฉพาะสำหรับ Personal Space ที่ต้อนนี้คือ PlayMemories Online และไม่ต้องใช้อีกต่อไป.

    รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PlayMemories Online, ให้เข้าไปที่หน้า เว็บไซต์ PlayMemories Online. สำหรับคำสั่งต่าง ๆ ของขั้นตอนในการอัพโหลดรูปภาพและวิดีโอไปให้กับ PlayMemories Online และ เว็บไซต์ของสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ, อ้างอิง เว็บไซต์สนับสนุน PlayMemories Home.