หมายเลข ID หัวข้อ : 00083065 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2014

ภาพ Live view แสดงขึ้นมาชั่วครู่บนหน้าจอ LCD.

    เมื่อเปิดเพาเวอร์ของกล้องขึ้นมา, หน้าจอ Live View Display จะมีลำดับความสำคัญเหนือกว่าเพื่อเป็นการเร่งการเริ่มทำงานให้เร็วขึ้น. ดังนั้น, ภาพที่เป็นภาพสด จึงแสดงออกมาชั่วครู่ เมื่อเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา ถึงแม้ว่า จะมีการตั้งโหมดหน้าจอให้เป็น Viewfinder อย่างเดียวก็ตาม.