หมายเลข ID หัวข้อ : 00065480 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2020

มุมการมองเห็นจะเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มการบันทึกภาพยนตร์.

  มุมของการมองเห็นเมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ จะแคบกว่าในตอนถ่ายภาพนิ่งเมื่อมีการตั้งฟังค์ชั่น SteadyShot ไปที่ On. ให้ตั้งฟังก์ชั่น SteadyShot ไปเป็น Off เพื่อทำการถ่ายโดยใช้มุมของการมองเห็นเดียวกัน.

  ท่านสามารถจะตั้งโหมดการถ่ายไปที่ Movie เพื่อแสดงบริเวณที่จะสามารถถ่ายได้ที่แท้จริงเมื่อทำการจัดเฟรมภาพก่อนที่จะทำการบันทึกภาพยนตร์.

  • Grid Line เพื่อให้แสดงบริเวณที่สามารถบันทึกได้เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์จากโหมดภาพนิ่ง.

  มุมของการมองเห็นเมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ จะแคบกว่าในตอนถ่ายภาพนิ่งเมื่อมีการตั้งฟังก์ชั่น SteadyShot ไปที่ On. ให้ตั้งฟังค์ชั่น SteadyShot ไปเป็น Off เพื่อทำการถ่ายโดยใช้มุมของการมองเห็นเดียวกัน.

  หมายเหตุ:

  • ท่านสามารถตั้งโหมดการถ่ายไปที่ Movie เพื่อแสดงบริเวณที่สามารถถ่ายได้ที่แท้จริง เมื่อทำการจัดเฟรมภาพก่อนที่จะทำการบันทึกภาพยนตร์.
  • ท่านสามารถทำการเปิด Grid Line เพื่อให้แสดงบริเวณที่สามารถบันทึกได้เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์จากโหมดภาพนิ่ง.