หมายเลข ID หัวข้อ : 00083001 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2014

จะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงความเร็วของ AF drive ในระหว่งการบันทึกภาพยนตร์ได้หรือไม่?

    ไม่สามารถจะทำการเปลี่ยนแปลงความเร็วของ AF drive ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ได้ เนื่องจาก ความเร็วของการขับตัวเลนส์จะได้รับการควบคุมที่ความเร็วที่เหมาะสมที่สุดแล้ว. ความเร็วของ AF drive จะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อทำการถ่ายรูปภาพนิ่งเท่านั้น.

    หมายเหตุ: ความเร็วของการติดตามภาพ (tracking sensitivity) ของการโฟกัสอัตโนมัติในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์จะสามารถทำการปรับแต่งให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของวัตถุได้โดยการเปลี่ยนแปลงการปรับตั้งของ AF Tracking Duration.