หมายเลข ID หัวข้อ : 00082988 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

มุมมองของภาพที่บันทึกไว้แตกต่างจากของที่มองเห็นเป็นภาพสด (live view) เมื่อใช้ฟีเจอร์ของ Lens Compensation Distortion.

    เลนส์บางตัวอาจจะทำให้เกิดความผิดเพี้ยนบนหน้าจอ เมื่อใส่เข้ากับกล้องและฟังค์ชัน Lens Compensation Distortion จะทำการชดเชยความผิดเพี้ยนนั้นให้. มุมของการมองเห็นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากภาพที่เป็นภาพสด ภายหลังการถ่ายภาพเมื่อความผิดเพี้ยนได้รับการแก้ให้แล้ว. เรื่องนี้เป็นการทำงานที่ปกติ. ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงนี้, ให้ทำการปิดฟังค์ชัน Lens Compensation Distortion นี้ไว้.

    หมายเหตุ:  ถ้าหากต้องมีการใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำการปิดฟังค์ชัน Lens Compensation Distortion นี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับเครื่องนี้.