หมายเลข ID หัวข้อ : 00055269 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2020

แฟลชที่ใช้ด้วยกันได้ จะยิงแสงออกมาได้เฉพาะแบบเต็มกำลัง เมื่อใช้กับขาต่อแบบมัลติอินเตอร์เฟส (multi interface shoe).

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟลชนั้นได้มีการใส่เข้าไปอย่างหนาแน่นดีแล้ว ไม่เช่นนั้น ไม่ว่าท่านจะเลือกเป็นการปรับตั้งแบบใด การปรับตั้งต่าง ๆ จะไม่ได้รับการส่งข้อมูลไปให้กับตัวกล้อง และแฟลชจะยิงแสงออกมาเป็นแบบเต็มกำลัง (full power) ตลอดเวลาเท่านั้น