หมายเลข ID หัวข้อ : 00083022 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

Focus Range Limiter หรือ AF Range Control มีลำดับความสำคัญสูงกว่าหรือไม่ เมื่อใส่เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันได้เข้าไป?

    เมื่อติดตั้งเลนส์ที่มีฟังก์ชั่น ตัวจำกัดช่วงการโฟกัส (focus range limiter), ห้ามใช้ฟังก์ชั่นนี้กับฟังก์ชั่น AF Range Control ในกล้องนี้. ให้ใช้ฟังก์ชั่นใดฟังก์ชั่นหนึ่งเท่านั้น.