หมายเลข ID หัวข้อ : 00083051 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2020

รูปภาพในวิวไฟน์เดอร์ไม่ชัดเจน เมื่อถ่ายในบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง.

    เมื่อถ่ายในบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง, ภาพของวิวไฟน์เดอร์จะไม่ชัดเจน. เรื่องนี้เป็นเพราะการสะท้อนที่ไม่ปกติในวิวไฟน์เดอร์ที่เกิดโดยการสะท้อนของแสงจากพื้นผิวของหนังตา หรือ ดวงตา. ซึ่งสามารถจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากท่านไม่ถือวิวไฟน์เดอร์เข้าไปใกล้กับตาของท่านอย่างเพียงพอ. เป็นเรื่องปกติ เมื่อมีการใส่แว่นกันแดด เนื่องจาก จะมีการสะท้อนของแสงผ่านเข้าไปในวิวไฟน์เดอร์จากช่องว่างระหว่างถ้วยตาและเปลือกตา.

    ให้ลองทำการปิดคลุมส่วนบนของวิวไฟน์เดอร์ด้วยมือของท่านเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้.