หมายเลข ID หัวข้อ : 00083186 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2015

มีเลนส์ใดบ้างที่ไม่รองรับ AF Micro Adjustment?

    เลนส์ทั้งหมดของ Sony รองรับฟังก์ชัน AF Micro Adjustment ได้. เลนส์ของ Konica Minolta จะทำงานได้เมื่อใช้กับ 1.4x หรือ 2x teleconverter APO-II หรือ APO-D.

    อย่างไรก็ตาม, ค่าการปรับแต่งอาจไม่สามารถจะบันทึกค่ากับเลนส์ของ Konica Minolta ต่อไปนี้ได้:

    • AF APO 200/2.8
    • AF APO 300/2.8
    • AF APO 600/4