หมายเลข ID หัวข้อ : 00083006 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

รูปในหน้าจอ LCD มีการกลับหัว เมื่อทำการถ่ายภาพบุคคลด้วยตนเอง (self-portrait).

    รูปภาพในหน้าจอ LCD จะแสดงออกมากลับหัว เมื่อหน้าจอ LCD นั้น เอียงต่ำกว่าตัวกล้อง. ให้ทำการตั้งให้หน้าจอ LCD อยู่สูงกว่ากล้อง เมื่อทำการถ่ายภาพบุคคลด้วยตนเอง.