หมายเลข ID หัวข้อ : 00164335 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/09/2017

การแสดงของกล้องไม่มีการสลับให้โดยอัตโนมัติจากหน้าจอ LCD ไปที่วิวไฟน์เดอร์. - Child Copy

    ตัวเซ็นเซอร์ใกล้ตา จะมีการยกเลิกไปโดยอัตโนมัติในระหว่างที่มีการเปิดจอ LCD. ดังนั้น, กล้องจะไม่มีการสลับการแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อดูเข้าไปที่วิวไฟน์เดอร์. เมื่อเปิดจอ LCD ขึ้นมา, จะเป็นการให้ลำดับความสำคัญของฟังก์ชัน Live View ให้มาก่อนเพื่อช่วยในการถ่ายภาพในตำแหน่งที่สูงหรือต่ำสำหรับการจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพบุคคลหรือภาพทิวทัศน์ที่ต้องการ.

    ถ้าต้องการจะทำการสลับไปที่การแสดงของวิวไฟน์เดอร์, ให้ปิดจอ LCD ลงไปหรือกดที่ปุ่ม FINDER/LCD บนตัวกล้อง.