หมายเลข ID หัวข้อ : 00083194 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2016

การแสดงของกล้องไม่มีการสลับให้โดยอัตโนมัติจากหน้าจอ LCD ไปที่วิวไฟน์เดอร์.

  ตัวเซ็นเซอร์ใกล้ตา จะมีการยกเลิกไปโดยอัตโนมัติในระหว่างที่มีการเปิดจอ LCD. ดังนั้น, กล้องจะไม่มีการสลับการแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อดูเข้าไปที่วิวไฟน์เดอร์. เมื่อเปิดจอ LCD ขึ้นมา, จะเป็นการให้ลำดับความสำคัญของฟังก์ชัน Live View ให้มาก่อนเพื่อช่วยในการถ่ายภาพในตำแหน่งที่สูงหรือต่ำสำหรับการจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพบุคคลหรือภาพทิวทัศน์ที่ต้องการ.

  ถ้าต้องการจะทำการสลับไปที่การแสดงของวิวไฟน์เดอร์, ให้ปิดจอ LCD ลงไปหรือกดที่ปุ่ม FINDER/LCD บนตัวกล้อง.

  หมายเหตุ: ปุ่ม FINDER/MONITOR ไม่ได้มีอยู่ในกล้องครบทุกรุ่น. ถ้าต้องการทราบว่า กล้องของคุณมีฟังก์ชั่นนี้หรือไม่ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง.

  หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้, ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเซ็นเซอร์ใกล้ตา (eyepiece sensor) นั้นสะอาด.
  • ให้เช็ดผงฝุ่นหรือน้ำมันจากผิวหน้าที่อาจจะเข้าไปในตัวเซ็นเซอร์ใกล้ตา.
  • สำหรับกล้องที่หน้าจอแสดงผลแบบปรับเอียงได้, ในบางกรณี, การสะท้อนของแสงอาจจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวเซ็นเซอร์ใกล้ตาให้สลับการแสดงของหน้าจอได้. ให้ FINDER/MONITOR (FINDER/LCD) ไปที่ MONITOR (LCD Monitor) เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสลับการแสดงไปโดยอัตโนมัติ.