หมายเลข ID หัวข้อ : 00112054 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

จะสามารถเก็บ PlayMemories Camera Apps ในกล้องได้กี่ตัว?

    ประมาณ 20 PlayMemories Camera Apps สามารถที่จะเก็บไว้ในกล้องได้. อย่างไรก็ตาม, เนื่องจาก แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในของกล้อง, จำนวนที่แท้จริงของ PlayMemories Camera Apps ที่สามารถเก็บบันทึกไว้ ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของแอพพลิเคชั่นนั้นด้วย.