หมายเลข ID หัวข้อ : 00066625 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

การปรับตั้งต่าง ๆ ของกล้องไม่มีการเก็บบันทึกค่าไว้ให้ ภายหลังการปิดเพาเวอร์.

การปรับตั้งต่าง ๆ ของกล้องไม่มีการเก็บบันทึกค่าไว้ให้ ภายหลังการปิดเพาเวอร์.

    การปรับตั้งของกล้องอาจจะสูญหายไปได้ ถ้าหากมีการถอดแบตเตอรี่ออกจากกล้องทันทีหลังที่ทำการปิดกล้องไป. จะใช้เวลาประมาณ 5-10 วินาที ในการเก็บบันทึกค่าการปรับตั้งต่าง ๆ ภายหลังการปิดเพาเวอร์ของกล้อง. เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายไปของค่าการปรับตั้งต่าง ๆ ของท่าน, ให้รออย่างน้อย 10 วินาที ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้อง.

    หมายเหตุ: กล้องนี้จะอยู่ในโหมดแสตนด์บายนานประมาณ 5 ถึง 10 วินาที หลังจากที่เพาเวอร์ปิดไปแล้วกล้องสามารถจะเริ่มการทำงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง. ตัวกล้องจะเก็บค่าการปรับตั้งต่าง ๆ หลังจากช่วงเวลานั้นไว้ให้.