หมายเลข ID หัวข้อ : 00128720 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เมื่อติดแผ่นป้องกันหน้าจอ LCD แบบกึ่งแข็งเข้าไป, จะมองเห็นแถบลายสีรุ้งบนแผ่นป้องกัน.

    ถ้าหากกดตรงกลางของแผ่นป้องกันเข้ากับหน้าจอ LCD, ลายสีรุ้งอาจจะปรากฎขึ้นมาได้. เพื่อลดลายสีรุ้งนี้, ให้ลอกแผ่นป้องกันนี้ออกไปก่อน แล้วติดเข้าไปใหม่.

    เมื่อใส่แผ่นป้องกันเข้าไป, ให้จัดขอบสีดำของแผ่นป้องกันให้ตรงกับมุมขวาบนของหน้าจอ LCD และกดที่ขอบดำของแผ่นป้องกันนั้นเข้ากับหน้าจอ LCD ให้ติดให้แน่นในระหว่างที่ยึดขอบดำนี้ไว้.

     Image