หมายเลข ID หัวข้อ : 00183439 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

อะไรคือ PlayMemories Camera Apps Smart Remote Control?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Smart Remote Control ทำงานกับแอป PlayMemories Mobile ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน/แทบเล็ต ของ Apple iOS หรือ Android หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO Windows 8.1 64 บิต.
จะทำให้ท่านสามารถควบคุมกล้องจากระยะไกลโดยใช้ Wi-Fi ในตัว.

หมายเหตุ:

  • Smart Remote Control จะมีให้เฉพาะในบางรุ่นของกล้อง Sony. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้:

    เว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps:
    http://www.playmemoriescameraapps.com


  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในสภาวะแวดล้อมการทำงานของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่รองรับได้ ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้.

     หน้าสนับสนุนสำหรับ PlayMemories Mobile:
     https://www.sony.net/pmm/