หมายเลข ID หัวข้อ : 00095695 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

Adobe® Flash® player สามารถติดตั้งและใช้กับอุปกรณ์ Internet video ได้หรือไม่?

    เว็บเบราเซอร์ในอุปกรณ์ Internet video จะไม่รองรับการใช้ Adobe Flash Player. เว็บไซต์ที่ต้องใช้ Adobe Flash Player อาจจะแสดงออกมาได้ไม่ถูกต้อง.