หมายเลข ID หัวข้อ : 00112418 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2018

วิดีโอ MP4 จะสามารถเขียนลงแผ่น DVD หรือ แผ่นดิสก์ Blu-ray ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อท่านทำการอัพเดต PlayMemories Home ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด, ท่านสามารถสร้างแผ่น AVCHD และ Blu-ray Discs จากวิดีโอฟอร์แมท MP4 หรือ XAVC S ได้.
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้.
http://guide.playmemoriesonline.com/help/en/pc/pmh-disc.html

ให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อทำการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้.
http://sony.net/pm/