หมายเลข ID หัวข้อ : 00197375 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2018

ข้อผิดพลาด: For InfoLITHIUM battery only (สำหรับแบตเตอรี่ InfoLITHIUM เท่านั้น) หรือ Use InfoLithium battery only(ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ InfoLithium เท่านั้น).

  ข้อสำคัญ: ปัญหานี้จะเกิดกับแบตเตอรี่ NP-BN ที่จัดมาให้กับกล้อง Cyber-shot รุ่นปี 2012 เท่านั้น. แบตเตอรี่ NP-BN1 ที่เป็นอุปกรณ์ตัวเลือกเสริม จะทำงานได้กับกล้อง Cyber-shot ที่ใช้แบตเตอรี่ซีรีส์ N ได้ัทั้่งหมด. แบตเตอรี่ที่จัดมาให้กับกล้อง Cyber-shot รุ่นปี 2011 จะทำงานกับกล้อง Cyber-shot รุ่นปี 2012 ได้ด้วย.

  แบตเตอรี่ NP-BN ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง Cyber-shot ดิจิตอลถ่ายภาพนิ่ง รุ่นปี 2012 จะไม่ทำงานกับกล้อง Cyber-shot ของรุ่นปี 2011 หรือก่อนหน้านั้น.

  ท่านจะได้รับข้อความแสดงความผิดพลาดนี้ ถ้าหากท่านพยายามที่จะใช้แบตเตอรี่ NP-BN ที่จัดมาให้กับกล้อง Cyber-shot รุ่นปี 2012 กับกล้อง Cyber-shot รุ่นปี 2011 หรือก่อนหน้านั้น.

  ท่านจะได้รับข้อผิดพลาดนี้เนื่องจาก:

  • กล้อง Cyber-shot ที่ผลิตในปี 2011 หรือก่อนหน้านั้น, ใช้ Infolithium key ทั้งในกล้องและแบตเตอรี่ NP-BN1 ที่จัดมาให้.
  • กล้อง Cyber-shot ที่ผลิตในปี 2012 ไม่ได้ใช้ Infolithium key ในกล้องหรือในแบตเตอรี่ NP-BN ที่จัดมาให้อีกต่อไป.