หมายเลข ID หัวข้อ : 00167312 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/07/2019

"No Record" แสดงขึ้นมาเมื่อเปิดรายชื่อผู้ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์นั้นๆ อาจจะมีปอบอัปการขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของท่านแสดงขึ้นมา ให้อนุญาตการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโทรศัพท์ของท่าน เพื่อไม่ให้ปอบอัปนี้แสดงขึ้นมา
หลังการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ให้ลองทำการเชื่อมต่อแบบแฮนด์ฟรีดูอีกครั้ง