หมายเลข ID หัวข้อ : 00167312 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2021

No Record แสดงขึ้นมาเมื่อฉันเข้าไปที่ Contacts จากสเตอริโอติดรถยนต์

    ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์นั้นๆ อาจจะมีปอบอัปการขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของท่านแสดงขึ้นมา ให้อนุญาตการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโทรศัพท์ของท่าน เพื่อไม่ให้ปอบอัปนี้แสดงขึ้นมา
    หลังการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ให้ลองทำการเชื่อมต่อแบบแฮนด์ฟรีดูอีกครั้ง