หมายเลข ID หัวข้อ : 00066729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2016

มีเส้น, แท่ง, แถบ หรือการกะพริบ ทางแนวนอน ปรากฎขึ้นมาเมื่อทำการบันทึกคลิปภาพยนตร์ต่าง ๆ ใต้แสงไฟ ฟลูออเรสเซนต์.

    ในแสงไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีความถี่บางความถี่อยู่. ขึ้นอยู่กับความเร็วของชัตเตอร์ ที่ทำการถ่ายอยู่นั้น, แสงของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ สามารถจะทำให้เกิดเส้น แท่ง แถบ หรือการกะพริบทางแนวนอนได้ในการบันทึกของวิดีโอ. แนะนำให้ทำการถ่ายในแสงไฟอื่นที่แตกต่างออกไป, อย่างไรก็ตาม การปรับความเร็วชัตเตอร์ของกล้องจะสามารถลดปัญหานี้ได้เช่นกัน.

    หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ post-production ของบริษัทอื่นบางอันจะมีเครื่องมือสำหรับแก้ไขสีแบบ 3 ทาง (3-way color corrector tool) ที่จะช่วยลดเส้นต่าง ๆ เหล่านี้ในวิดีโอที่บันทึกไว้ได้.