หมายเลข ID หัวข้อ : 00058091 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

ฉันสามารถจะทำการเล่นเพลงหรือใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ทางการเชื่อมต่อ USB ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าต้องการจะเล่นเพลงหรือใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในเครื่องเล่น Walkman ของท่านในระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ผ่านทางการเชื่อมต่อ USB ให้แตะที่ Turn Off USB Storage เมื่อการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้เสร็จแล้ว ท่านสามารถทำการลาก Status Bar ใน Home Screen และเลือก Turn Off USB Storage ที่อยู่ใน Notification Panel ได้เช่นกัน.

หากเครื่อง Walkman ของท่านเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามแบบของ media device (MTP) ท่านสามารถจะทำการเล่นเพลงหรือใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้