หมายเลข ID หัวข้อ : 00112692 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2022พิมพ์

จะมีผงฝุ่นเข้าไปด้านในกล้องถ่ายภาพวิดีโอได้หรือไม่ ถ้าหากมีรอยร้าวรอบ ๆ ตัวเลนส์ ?

    ตัวเลนส์จะมีกลไกสต็อปเปอร์อยู่ด้วย เป็นตัวป้องกันผงฝุ่นหรือขยะจากภายนอกไม่ให้ข้าไปด้านในของตัวกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นได้.

    หมายเหตุ: ตัวบอดี้ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอไม่ได้เป็นแบบป้องกันฝุ่นได้.