หมายเลข ID หัวข้อ : 00278375 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022พิมพ์

ภาพถ่ายมีเม็ดเล็ก ๆ หรือเลือนลางด้วยนอยส์รบกวน

  ถ้า ภาพถ่ายของท่านมีเม็ดเล็ก ๆ หรือเลือนลาง ให้ลอง ทำความสะอาดด้านหน้าของเลนส์กล้อง เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากฝุ่น จุด หรือ ลายน้ำ

  สิ่งนี้อาจจะเกิดได้เช่นกันเมื่อใช้การตั้งค่า ISO ที่สูง จะเห็นได้ชัดมากขึ้นเมื่อถ่ายภาพในที่มืดหรือบริเวณที่มีแสงสว่างไม่ดี ไม่ว่าเป็นการตั้ง ISO ด้วยตนเองหรือตั้งโดยอัตโนมัติจากกล้อง การตั้งค่า ISO สูงจะทำให้ตัวเซนเซอร์ภาพมีความไวแสดงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่เซนเซอร์ภาพมีความไวแสงมากขึ้น การตั้งค่า ISO สูงยังจะทำให้รูปภาพมีสัญญาณรบกวนภาพมากขึ้นด้วย สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติกับการถ่ายภาพดิจิทัล กล้องฟิล์มสามารถจะพบกับเรื่องเดียวกันได้เมื่อใช้ฟิล์มที่มีความไวสูงขึ้น

  ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบางประการที่จะลดปัญหานี้ได้:

  • ถ้าหากใช้การตั้งค่าอัตโนมัติของกล้อง ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงสว่างดีถ้าเป็นไปได้
  • เมื่อใช้ การตั้งค่าด้วยตนเอง แนะนำให้่ทำการลดการตั้งค่า ISO ให้ต่ำลงและใช้ไฟแฟลชช่วย แต่ต้องเป็นวัตถุที่ไม่อยู่ห่างเกินไป

  หมายเหตุ: กล้องบางตัวจะมีคุณสมบัติการลดสัญญาณรบกวน ที่จะช่วยแก้เรื่องสัญญาณรบกวนภาพภาพได้ เมื่อใช้การตั้งค่า ISO สูง