หมายเลข ID หัวข้อ : 00054998 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

ข้อมูลสนับสนุน GPS assist (GPS assist data) คืออะไร?

  ข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS assist data) จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของดาวเทียม GPS โดยการเขียนข้อมูลนี้ไปให้กับกล้องของท่านด้วยซอฟต์แวร์ PlayMemories Home หรือ Action Cam Movie Creator, ท่านสามารถที่จะหาและล็อคกับสัญญาณ GPS ได้เร็วขึ้น.

  หมายเหตุ: สำหรับ HDR-AZ1VR/VB/VW, ฟังก์ชั่น GPS จะอยู่ใน Live-View Remote ที่จัดมาให้ ไม่ได้อยู่ที่กล้อง. สัญญาณ GPS จะแสดงบนหน้าจอ LCD ของรีโมท.

  เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่ทำงานได้อยู่ ข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS assist data) จะได้รับการโอนถ่ายไปให้กับกล้องโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home หรือ Action Cam Movie Creator.

  หมายเหตุ:

  • ข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS assist data) จะหมดอายุลงหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งและควรทำการอัพเดตอยู่เป็นระยะ ๆ ถึงแม้ว่า ข้อมูล GPS นั้นจะหมดอายุลงไปแล้ว ฟังก์ชั่น GPS ของกล้องก็จะยังคงทำงานอยู่ต่อไปได้ แต่อาจใช้เวลานานขึ้นในการหาและล็อคกับสัญญาณ GPS.
  • มี วิธีการนำเข้าข้อมูลสนับสนุน GPS ไปให้กับกล้อง .