หมายเลข ID หัวข้อ : 00073521 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

เลนส์อะไรบ้างที่สามารถใช้ได้?

เลนส์ที่ใช้งานด้วยกันได้

  เลนส์ E-mount ต่อไปนี้สามารถที่จะใช้ได้:

  • เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสเดี่ยว (เลนส์ฟิกซ์) (Single focal-length (prime) lens): SEL16F28, SEL24F18Z, SEL50F18, SEL35F18
  • เลนส์มุมกว้างแบบมาตรฐาน (Standard wide-angle lens): SEL1855, SEL1018, SEL1650
  • เลนส์ซูมกำลังขยายสูง (High magnification zoom lens): SEL18200, SEL18200LE, SELP18200
  • เลนส์ซูมถ่ายภาพจากระยะไกล (Telephoto zoom lens): SEL55210
  • เลนส์มาโคร (Macro lens): SEL30M35

  หมายเหตุ: ท่านสามารถจะใช้เลนส์ A-mount ของโซนี่ และ เลนส์ Konica Minolta™ Maxxum Dynax กับตัวอะแดปเตอร์สำหรับเมาท์เลนส์ (LAEA1, LAEA2, LAEA3 หรือ LAEA4) ได้. อย่างไรก็ตาม, เพื่อที่จะใช้เลนส์ A-mount กับตัวอะแดปเตอร์สำหรับเมาท์เลนส์, กล้องอาจต้องได้รับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ใหม่เสียก่อน.