หมายเลข ID หัวข้อ : 00085035 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่มีภาพปรากฎหลังการสลับจากการเล่นของ Blu-ray Disc ไปเป็นอินพุทของ HDMI ที่ต่อเครื่อง PlayStation 3 เข้าไป.

    ถ้าหากท่านไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณวิดีโอจากอินพุทของ HDMI ที่เกมคอนโซล PlayStation 3 (PS3) เชื่อมต่อเข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์อยู่ได้ หลังจากที่สลับจากการเล่นของเครื่องเล่น Blu-ray Disc, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งของความละเอียดของ HDMI ของเกมคอนโซล PS3 ด้วยตนเอง. เกมคอนโซล PS3 จะไม่เปลี่ยนความละเอียดของตัวเองให้โดยอัตโนมัติ ถ้าหากสภาวะแวดล้อมของการเชื่อมต่อมีการเปลี่ยนแปลงไป.