หมายเลข ID หัวข้อ : 00200184 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

วิธีการดูภาพยนตร์ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ USB external HDD โดยฟังก์ชัน Direct Copy ในทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เลือกวิธีการเล่นกลับ(Playback Method)ของท่าน

เพื่อทำการเล่นกลับภาพยนตร์ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์:

รูปภาพประกอบ

 1. เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เขียนกลับภาพยนตร์ไปให้กับกล้องถ่ายภาพวิดีโอโดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

  หมายเหตุ: เฉพาะภาพยนตร์ AVCHD, MP4 และ XAVC S เท่านั้นที่สามารถเขียนกลับไปได้.

 2. เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปที่ทีวี โดยใช้สาย HDMI.

เพื่อทำการเล่นกลับภาพยนตร์ที่เก็บเอาไว้ในสื่อสำหรับบันทึกภายนอก:
(เฉพาะรุ่นที่มีฟังก์ชัน Direct Copy เท่านั้น)

รูปภาพประกอบ

 1. เชื่อมต่อกล้องภ่ายภาพวิดีโอเข้ากับสื่อสำหรับบันทึกภายนอกด้วยสาย USB.

  หมายเหตุ:

  • จำเป็นต้องใช้ สาย VMC-UAM1 USB Adapter (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) ถ้าหากสาย USB Adapter ไม่มีมาให้พร้อมกับกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่าน.
  • ใช้ VMC-UAM2 (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) ถ้าหากกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านมีขั้วแบบมัลติ(Multi Terminal).

 • เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอเข้ากับทีวี.

 • เลือกที่ตัวเลือก Play without copying. หมายเหตุ:
  • จ่ายกำลังไฟให้กับกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นโดยใช้ตัว AC Adaptor.
  • กล้องถ่ายภาพวิดีโอบางตัวอาจจะใช้งานไม่ได้กับฟังก์ชัน เล่นโดยไม่มีการคัดลอก(Play without copying) เมื่อเชื่อมต่อกับ HDD ภายนอก.