หมายเลข ID หัวข้อ : 00135558 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2017

วิธีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO เข้ากับทีวีโดยใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: ไม่ใช่ BRAVIA Tv หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ครบทุกเครื่องจะที่รองรับฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ได้.ถ้าต้องการดูว่าทีวีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่่านรองรับฟีเอร์ Wi-FiDirect หรือไม่, ให้ตรวจเช็คจากรายละเอียดสเปค หรือคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้น.

ต้องมั่นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO และทีวีนั้น มีการติดตั้งตัวอัปเดตของซอฟต์แวร์ระบบที่เป็นอันล่าสุดไว้แล้ว.

 1. หมายเหตุ: ตัวอัปเดตสามารถทำการดาวน์โหลดได้จากเมนู Network ของทีวี.

 2. จากเมนูของทีวี, เปิดการตั้งค่าของ Wi-Fi Direct Mode .
 3. ในหน้า เดสทอป, ใน ถาดระบบ, ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน VAIO Smart Network . รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: ถ้าหากไอคอนถาดระบบไม่มี, ให้เปิด VAIO Smart Network Utility ขึ้นมาด้วยตนเอง .

 4. เลือกไปที่ Sony TV หรือ BRAVIA จากรายการของอุปกรณ์ .
 5. เลือกไปที่ Wi-Fi Direct เป็นวิธีการเชื่อมต่อ.
 6. เลือกที่ OK.
 7. ใช้เครื่องเล่นสื่อที่รองรับได้ เช่น Windows Media Player ทำการเล่น เพลง วิดีโอ หรือรูปภาพที่ต้องการ บนทีวี.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดว่าซอฟต์แวร์ที่เลือกจะรองรับ Wi-Fi Direct ได้หรือไม่, ให้ดูไฟล์ช่วยเหลือของซอฟต์แวร์นั้นหรือคู่มือการใช้งาน.