หมายเลข ID หัวข้อ : 00065292 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

จะสามารถทำการอัพโหลดมีเดียไปให้กับเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น ไซต์เครือข่ายทางสังคม Facebook หรือ YouTube โดยใช้ Media Go ได้หรือไม่ ?

จะสามารถทำการอัพโหลดมีเดียไปให้กับเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น ไซต์เครือข่ายทางสังคม Facebook หรือ YouTube โดยใช้ Media Go ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำได้, ท่านสามารถจะใช้ Media Go ทำการอัพโหลดรูปถ่าย และโฮมวิดีโอต่าง ๆ ไปให้กับ Facebook หรือ YouTube ได้. ในระหว่างที่รับชมหมวดของ Photos & Home Videos, ให้เลือกรายการต่าง ๆ ที่ท่านต้องการจะทำการอัพโหลด และคลิกที่ปุ่ม Share เพื่อทำการเลือกบริการ.

หมายเหตุ:  ไม่ได้มีเครื่องเล่น Walkman ทั้งหมดที่ใช้ซอฟต์แวร์เหมือนกัน. รายการของอุปกรณ์ที่รองรับได้กับการใช้ซอฟต์แวร์ Media Go จะมีอยู่ที่: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
ซอฟต์แวร์ Media Go นี้อาจจะทำงานได้กับเครื่องเล่นอื่น ๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้ในรายการนี้. อย่างไรก็ตาม, เราไม่สามารถให้การรับประกันการทำงานที่เป็นปกติได้ ถ้าหากไม่มีแสดงอยู่ในรายการ.