หมายเลข ID หัวข้อ : 00135145 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2011 และ 2012

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ข้อสำคัญ:

  เพื่อทำการเซ็ตอัปและใช้ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
  2. เลือกไปที่ Applications.
  3. เลือกที่ Wi-Fi Direct หรือ Wi-Fi Direct Mode.

   รูปภาพประกอบ
  4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi Direct เข้ากับทีวี.

   การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct Mode

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:

  ถ้าหาก การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ล้มเหลว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. กดที่ปุ่ม Options .

   Wi-Fi Direct Mode Options

  2. เลือกไปที่ Manual.

   รูปภาพประกอบ
    
  3. เลือกไปที่ WPS หรือ Other Methods

   WPS หรือ Other
   • สำหรับการเชื่อมต่อแบบ WPS (Push Button)
    • บนอุปกรณ์โมบาย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์, ไปที่หน้าจอการตั้งค่า Wireless network, เลือกที่ WPS (ถ้าหากมี สำหรับการเซ็ตอัปอัตโนมัติ) หรือทำการสแกนเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์.
    • การตั้งค่า WPS ไม่ได้มีอยู่ครบทุกเครื่องในอุปกรณ์ที่ใช้งาน Wi-Fi Direct ได้. ตรวจเช็คดูในคู่มือที่จัดมาให้กับอุปกรณ์โมบายนั้นหรือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่า WPS.
   • Other Methods
    • ค่าSSID และWPA Key ที่แสดงบนทีวี จะต้องใช้ป้อนเข้าไปในอุปกรณ์โมบายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.
  4. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเข้ากับทีวี.

  เมื่อการเซ็ตอัปเสร็จสิ้น จะสามารถทำการแชร์ รูปภาพ วิดีโอ และเพลง ระหว่างอุปกรณ์โมบายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น และทีวี.