หมายเลข ID หัวข้อ : 00135145 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2011 และ 2012

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:

เพื่อทำการเซ็ตอัปและใช้ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

 1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
 2. เลือกไปที่ Applications.
 3. เลือกที่ Wi-Fi Direct หรือ Wi-Fi Direct Mode.

  รูปภาพประกอบ
 4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi Direct เข้ากับทีวี.

  การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct Mode

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:

ถ้าหาก การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ล้มเหลว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. กดที่ปุ่ม Options .

  Wi-Fi Direct Mode Options

 2. เลือกไปที่ Manual.

  รูปภาพประกอบ
   
 3. เลือกไปที่ WPS หรือ Other Methods

  WPS หรือ Other
  • สำหรับการเชื่อมต่อแบบ WPS (Push Button)
   • บนอุปกรณ์โมบาย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์, ไปที่หน้าจอการตั้งค่า Wireless network, เลือกที่ WPS (ถ้าหากมี สำหรับการเซ็ตอัปอัตโนมัติ) หรือทำการสแกนเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์.
   • การตั้งค่า WPS ไม่ได้มีอยู่ครบทุกเครื่องในอุปกรณ์ที่ใช้งาน Wi-Fi Direct ได้. ตรวจเช็คดูในคู่มือที่จัดมาให้กับอุปกรณ์โมบายนั้นหรือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่า WPS.
  • Other Methods
   • ค่าSSID และWPA Key ที่แสดงบนทีวี จะต้องใช้ป้อนเข้าไปในอุปกรณ์โมบายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.
 4. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเข้ากับทีวี.

เมื่อการเซ็ตอัปเสร็จสิ้น จะสามารถทำการแชร์ รูปภาพ วิดีโอ และเพลง ระหว่างอุปกรณ์โมบายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น และทีวี.