หมายเลข ID หัวข้อ : 00135145 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2013.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:

ถ้าต้องการเซ็ตอัปและใช้ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2013 , ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

 1. บนตัวใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
 2. เลือกไปที่ Applications.
 3. เลือกที่ Wi-Fi Direct.

  รูปภาพประกอบ
 4. กดที่ปุ่ม Options .

 5. เลือกไปที่ Manual.

  รูปภาพประกอบ

 6. เลือกไปที่ WPS หรือ Other Methods

  WPS หรือ Other

  หมายเหตุ:การตั้งค่า WPS (Push Button) จะไม่มีในทีวี ถ้าหากอุปกรณ์โมบายที่จับคู่ไว้ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีฟังก์ชัน WPS . ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับอุปกรณ์โมบายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่า WPS.

 7. ถ้ามีการเลือก WPS (Push Button ) ในอุปกรณ์โมบายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไว้แล้ว ให้ไปที่ หน้าจอการตั้งค่าของ Wireless Network และเลือก WPS (Push Button) หรือ ทำการสแกนเพื่อเชื่อมต่อกับทีวี. ถ้าหากมีการเลือกที่ Other Methods ไว้, SSID และ WPA Key ที่แสดงบนหน้าจอทีวี จะต้องถูกป้อนเข้าไปในอุปกรณ์โมบายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นก่อน.
 8. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเข้ากับทีวี.

เมื่อการเซ็ตอัปเสร็จสิ้น จะสามารถทำการแชร์ รูปภาพ วิดีโอ และเพลง ระหว่างอุปกรณ์โมบายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น และทีวี.